podzienkowane

13 grudnia br w siedzibie Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie Dyrektor Biura Ochrony Informacji KGSG płk SG Krzysztof Gawęda wręczył Andrzejowi Kropiwcowi – Prezesowi Stołecznej Grupy Wojewódzkiej IPA podziękowania skierowane przez Panią mjr Weronikę Sebastianowicz Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK do Zarządu Stołecznej Grupy Wojewódzkiej. Podziękowania podkreślają zaangażowanie członków SGW IPA w w akcję przygotowania świątecznych darów.
7 grudnia w Grodnie odbyło się spotkanie opłatkowe z członkami Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi.
Spotkanie zostało zorganizowane przez kombatantów AK dzięki pomocy finansowej białostockiej Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom Grodzieńszczyzny, w ramach projektu „Niezłomni” finansowanego ze środków Senatu RP.W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji i inicjatyw społecznych oraz polskich urzędów i instytucji państwowych. W trakcie spotkania Dyrektor Biura Ochrony Informacji KGSG płk SG Krzysztof Gawęda przekazał paczki żywnościowe sporządzone dzięki wsparciu funkcjonariuszy SG, Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Zarządu Oddziałowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Swój wkład zbieranie funduszy oraz produktów żywnościowych miała  Stołeczna Grupa Wojewódzkiej IPA, a w szczególności Region KGSG IPA. Dzięki zaangażowaniu wszystkich wymienionych przygotowano 100 paczek o łącznej wadze blisko 1,5 tony.
źródło: https://www.strazgraniczna.pl/
foto.: Paweł Wysocki Region KGSG SGW IPA
http://znadniemna.pl/20021/spotkanie-oplatkowe-u-kombatantow/